Gökçek ŞifaSize Telefonunuz Kadar YakınızÜcretsiz Google Play'de
İNDİRX
Ev / Genel Bilgiler / Daha eksik stres (daha iyi almak, mutlu olmak)

Daha eksik stres (daha iyi almak, mutlu olmak)

Fazla uygunsuz bir beslenmeniz ve çok fazla özgürlük radikal üretiminiz varsa (bunlar yaşlanmamızı hızlandırırlar) ikinci ola­rak kuşkusuz gerginlik de vardır. Çoğu şekilde karşımıza çıkabilir, ofisimizdeki meslektaşlarımızla hoşgörümüzü ortadan kaldırır, arzularımızı yok eder, şehirlerimizdeki şamata gibi ufak şeyle­re tekrar tekrar sinirleniriz, (treni kaçırmak, bir sakızın üzerine basmak, bir fermuarı açarken basmak…) kişilere çileden çıkartmak vs. Uzmanların görüşüne kadar gerginlik bir uyumdan ya da değişim­den önce defalarca başa gelen bir şeydir. Stres hem iyi hem de kötü olarak hayatımızda yer alır. Metamorfoz boyunca stresli olmak pozitif olarak değerlendirilebilir (bir evlilik, taşınma) ya da fena gerginlik (boşanma, işten çıkarılma).
Jurnal dilde, “gerginlik” tanımı daima negatif bir manâ içe­rir, “gerginlik” genelde ahenk kapasitesizliği olarak nitelendirilir. Bir nedene veya diğer bir şeye ulaşmadan, bir durumdan kaynakla­nan ve hayatımızı bozan bu durumdan kurtulmamız gerekir.
Çünkü stresin ötesinde önemli olan tepki görüş biçimi-mizdir. Gerçekte çok artı stres yaşarız ve bunlar son derece do­ğaldır, fakat bir takım insanlarda bu önemlidir, durumlarını yansıtır­lar, aşırılık davrnırlar, bazılarıysa bu sınavlardan geçerken kuvvet­lansa da kimseyi suçlamazlar. Bu iki gönder arasında diğerleri bizler ve sizler varsınız ve düşlerimizi eksik ya da fazla ruh sağlığımızı, sağ­lığımızı, neşemizi bununla birlikte isteklerimizi etkileyen gerginlik var.

Gerginlik
Kan basıncını yükseltir
Kardiyolojik rahatsızlıkları arttırır (% 20 oranında)
Beyni bozar (yakın zamanda yapılan bir çalışmada akıl­sel kapasiteyi azalttığı görülmüştür)
Hafızayı bozar
Gelişme bozukluğu
Libido bozukluklarını tetikler, iştahsızlık (anoreksia, blumia)
Endişe bozukluğu, uykusuzluk
Bağışıklığın gelişmemesi (çok basit hastalanma)
Dağıtılmış ağrıları tetikler (klasik karın ağrıları, lakin hangi or­ganlar olduğu önemli değildir “yürek bölgesinde” aşırı ka­rıncalanma vs.)
Solunum bozuklukları

Ve Okinavva’da
Yaşamak için bir maksat vardır, mutluluğun virüsleri tarafın­dan cebren bulaşan bir gaye. Somurtkanlığın uzağında bizi sıkça depresyona sürükleyen bir çağdaşlaşmanın içerisindeyiz. Oki­navva’da tersine bir tatmin vardır. Güneşten hoşnutturlar, ko­kulardan, komşularıyla çene çalmaktan, kısaca orada olmaktan hoşnutturlar. Yaşamlarını kaybetmemek için kolay, fakat kayda değer şeyleri vardır.

Büyüteçle bakıldığında Okinavva’da her şeyden önce dar bir ahenk vardır; elbette bir gıda vardır, gerekli besinlere sahip olan anti-stres maddeler üreten (vitaminler, magnezyum, nebati proteinler, iyi yağlar), lakin iyi olan diğer faktörler de vardır bunlar şu şekildedir.

Süre ilişkileri farklıdır: nahoş bir şekilde sağa sola telaşla koşulmaz, akşam oluyor diye önce yarım olan her şeyi tamamlamaya çalışmazlar, ufak kuyruklarda vakit öl­dürmezler, bir otobüse yetişmeye uğraşmazlar kuşkusuz beklemezler de; bir günü 24 saat olarak sınırlandırmazlar…..
Toplumda yetişkinlerin yeri bizim onlara ayırdığımız yer­den bütünüyle farklıdır. Batılı gençlerin uzağında, Okina­vva’da yeni tür, yaşlılarla karşılıklı uyum içerisindedir, yetişkinlere hürmet gösterirler ve saygı duyarlar. Kadınlar özellikle bir takım yaşlarda ailesel ve sosyal dokuda köklü bir rol oynarlar.
Dostluk anlayışı çok gelişmiştir. Komşular aralarında konuş­malar, birbirlerine gidip gelmeler (yalnızca özel günlerde, bayramlarda yok), yardımlaşmalar yaygındır.
Kişilikleri ve yaşam stilleri doğru Okinavva’lılar doğal koruyucu bir kalkan ortaya çıkardılar: Anti-stres. Hiç çaba-lamaksızın kendi kendilerini denetim edebildiler, (hiddet pat­laması olmadan, uygun olmayan hareketlerde bulunmadan) sağlam bir tabiattan haz aldılar (dişlerini sıkmadan) her­kes büyük bir harmoni içerisindeydi, (tarihsel geçmişlerinin zenginlikleriyle, gerekli olarak) ve bütün felaketlerde iyimserdiler. Öteki yana onların negatif duygu oranları bizimkine oranla çok düşüktür: Kin, düşmanlık yoktur, vesvese aşağıda düşme düşüncesi yoktur, -mesleklerinde örne­ğin- akılsız veya içgüdüsel hareket etmezler, güven­sizlik duyguları yoktur. Tüm bunlar ortaya koyar ancak Oki­navva’lılar kusurluluğun karşısındadırlar ve gerginlik onların üzerinde pek tesir etmez. Onların zinde kişiliklerinde hiç­bir pürüz yoktur, aksine: Ünlü asırlıklar incelendiğinde iyi gelişmiş bir karaktere sahip oldukları görülür. Kısacası, ra­porlarında ılımlı, uysal oldukları iyi gelişmiş ve ruh bozuk­lukları olmadıkları belirlenmiştir. Böylece bütün anlaş­mazlıklar ortadan kalkar, bizden daha az gürültüyle patlak verir ve arada bir faciayla sona erer. Hiçbir giz rahat kalmaz, önemli bir eğitime sahip edinmek, kendi üzerlerinde hedeflemek, savaş sanatlarıyla uğraşmak;özet olarak bu kültürel denge bi­zim için de herkes ulaşabilirdir.

Stres arttırıcı etkenler
durmadan zamanla yarıştırmak
Çözümü olmayan anlaşmazlıklar
Dengesiz, vitamin ve mineraller açısından fakir bir beslen­me (özellikle magnezyum)
Kendini denetleme edememe

Stresi azaltıcı etkenler
Kendiyle meşgul elde etmek (banyo, sanatsal etkinlik, arkadaş­larla dışarı çıkmak)
Herkesle ilgilenmek (iyiliksever, gönüllü)
Zamanın hoşlanmak (öğle uykusu)
Ağırbaşlı bir çevrede yaşamak
Itimat Etmek (bir şeylere, birilerine)
Projeler üretmek
Dengelenmiş yemek yemek (iyi yağlar, iyi proteinler, az şeker, vitaminler ve mineraller…)

Yaklaşık

Dikkatinize çekebilir

Âmâ Eden Hastalıklar

Âmâ Eden Hastalıklar

Göz sağlığını tehdit eden, sadece göz problemlerine yol açmayan bununla birlikte körlüğe niçin olan hastalıklar ...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

/*