Gökçek ŞifaSize Telefonunuz Kadar YakınızÜcretsiz Google Play'de
İNDİRX
Ev / Genel Bilgiler / İdrar Yolu Enfeksiyonu

İdrar Yolu Enfeksiyonu

İdrar yolu enfeksiyonu

 

 

İdrar Yolu Enfeksiyonu

 

Üriner sistem enfeksiyonlarında doktorların en sık karşılaştıkları bakteriyel enfeksiyonlardan biridir.

Kadınların yaklaşık olarak %10-35’i yaşamının herhangi bir döneminde üriner sistem enfeksiyonu geçirmektedir. Bir defa üriner sistem enfeksiyonu geçiren kadınların yaklaşık olarak yarısında enfeksiyon tekrar yaşanmaktadır.

Üriner sistem enfeksiyonları her yaşta geniş bir semptom yelpazesinde görülebilmektedir.

İdrar yolu enfekisyonularının (İYE) toplum üzerine önemli düzeyde maliyeti bulunmaktadır. Amerika Birleşik Devletlerinde (ABD) 7 milyon civarında hastanın İYE nedeniyle hekime başvurduğu bildirilmektedir.

 

ABD’de toplum bazlı enfeksiyonlar için reçete edilen antibiyotiklerin %15i İYE tedavisi içindir ve bunun yıllık maliyeti 1 milyar $’ın üzerinde olduğu bildirilmiştir. Normal koşullarda üriner sistem içerisinde bakteri yoktur. Bakteriyel kolonizasyon genelde asendan yolla gelen enterik bakterilerdir.

Hematojen ve lenfatik yolla da bakteriler üriner sisteme yerleşebilir. Üriner sistem enfeksiyonu, bakteriüri ve pyüri ile karakterize, ürotelyal epitelin bakteriyel invazyona karşı olan enflamatuar yanıtıdır. İdrarda bakteri bulunması bakteriüri olarak adlandırılır ve semptomatik veya asemptomatik olarak ikiye ayrılır.

 

Normalde idrarda bulunmayan lökositlerin görülmesi piyüri olarak isimlendirilir. Genellikle ürotelyal epitelin enflamatuar yanıtının bir göstergesidir.

Bakteriürisiz piyüri görülmesi halinde tüberküloz, taş ve kanser araştırması yapılmalıdır.

 

• Sistit: – Mesanenin enfeksiyonu. – Dizüri, aniden idrara çıkma, sık idrara çıkma ihtiyacı ve nadiren suprapubik ağrı ile karakterize.

 

• Akut pyelonefrit: – Böbrek parankimin de akut bakteriyel enfeksiyonu. – Ateş ve titremeye eşlik eden bakteriüri böğür ağrısı,– piyüri, lökositoz.

 

• Kronik pyelonefrit – Radyolojik, Morfolojik veya fonksiyonel olarak tanısı konulur. – Küçülmüş nedbe alanları böbreğin tarifi için kullanılır. tübullerin ve Renal interstisyum ilerleyici inflamasyonu olup mikroskopik olarak interstisyel ve periglomerüler fibrozis mevcuttur.

 

• Komplike olmayan üriner enfeksiyon: – Üriner sistemde fonksiyonel ve yapısal anomali bulunmayan hastalarda görülen idrar yolu enfeksiyonu.

 

• Komplike üriner enfeksiyon – Bakteri bulaşma ihtimalini arttıran, tedavinin etkinliğini azaltan faktörlerin varlığında gelişen enfeksiyonlar.

 

• Rekürren: – Üriner enfeksiyonun başarılı tedavisinden sonra yeniden aynı patojen ile gelişen enfeksiyon, – Genellikle iki enfeksiyon arasıiki haftadan kısadır.

 

• Re-enfeksiyon (Relaps): – Geçirilmiş enfeksiyon sonrasında dışardan gelen yeni bakteriyel patojen.

 

• Bakteriyel persistans (devamlılık): – Oluşan rekürrenslere sebep olan üriner sisteme yerleşmiş patojenlerin neden olduğu enfeksiyonlar. Üriner sistem içerisinde normalde bakteri bulunmaz. Ön tanı idrar analizi ile yapılmaktadır. Kesin tanı idrar kültürü ile konulur.

Yaklaşık igokcek

Dikkatinize çekebilir

Âmâ Eden Hastalıklar

Âmâ Eden Hastalıklar

Göz sağlığını tehdit eden, sadece göz problemlerine yol açmayan bununla birlikte körlüğe niçin olan hastalıklar ...

2 Yorumlar

  1. ALTINBAŞAK Forte, AYI ÜZÜMÜ Forte, Nar Çekirdeği Yağı, Gökçek Aloe Vera Jel, Gökçek İksir, BÖBREK Çayı ve Enfeksiyon Çayı kullanmanız gerekir.

  2. Merhaba geçmeyen sistitim var 1 senedir sürekli demiyorum antibiyotik ise yaramiyor ne onerirsiniz.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

/*