Gökçek ŞifaSize Telefonunuz Kadar YakınızÜcretsiz Google Play'de
İNDİRX
Ev / Genel Bilgiler / İnternet Bağımlılığı

İnternet Bağımlılığı

bağımlılık1-528x300

Nedir?

Bazılarının gerçekten var olduğuna bile inanmadığı bir durum olan internet bağımlılığı için resmi olarak geçerliliği olmayan pek çok isim ( internet kompülsiyonları, internet bağımlılığı bozukluğu, kompülsif sörf yapma, web bağımlılığı) kullanılır. Gerçekte, bunun aksi doğrudur, çünkü hiçbir güvenilir tıp birliği, hastalığı kabul etmeye istekli değildir.

Her iki durumda da terim, pek çok alanda faaliyet gösteren bir tür holding gibi düşünülebilir; tek başına gerçek bir anlamı olmayan, ama içinde pek çok dosya barındıran bir klasör veya kişinin hayatında sorunlara yol açma kapasitesi, mevcut sınırlı belgelere göre kanıtlanmış, web bağlantılı faaliyetlerdir. İnternet kullanıcılarının %5-10’unun “web bağımlısı” olduğu sanılıyor.

Bu bağımlılık başlığına dahil olabilecek internet faaliyetleri şunlar olabilir:

  • Sanal seks
  • Sanal pornografi
  • İnternet ilişkileri
  • Çok kullanıcılı rol üstlenme oyunları
  • Alışveriş (açık artırma siteleri dahil)
  • İnternet kumarı
  • İnternette geniş kapsamlı sörf

Ama tıp camiasında internet bağımlılığıyla ilgili çok fazla anlaşmazlık ve tartışma vardır.

Bağımlılık psikolojik, genetik, fizyolojik, besinsel ve bağımlının iyileşme esnasında üzerine eğilmesi gereken çevresel faktörler yoluyla ifade edilen karmaşık bir hastalıktır. Bağımlılık yaygın olarak, bir maddeye ya da uyarıcıya karşı yöneltilen fark edilebilir şekilde sağlıksız ve kompülsif davranış modelleriyle tanınır. Psikolojik bağımlılık düzeyinde önemli bir rolü vardır, fiziksel bağımlılıkta da rol oynayabilir ve bağımlılıkta çoğunlukla şiddetli istek görülür.

İnternet bağımlılığının sebepleri, genellikle daha önceden var olan metinlerden alıntı yaparak kliniksel veri ve terminolojinin eksikliğini telafi eder. Bu alandaki eski araştırmacılar, DSM-IV’ün kompülsif kumar oynama ölçütlerini model olarak benimseyerek, üzerlerinde gerekli düzeltmeleri yapmıştır; bu, başka alanlarda uygulaması olabilen bir metodolojidir, ama bağımlılıklar ve hastalıklar alanında yapılması, çoğu kişide özensiz ve yetersiz olduğu izlenimini bırakabilir.

Araştırmacılar, üç çocuğunu bakımsız bırakarak ihmal eden, internet “bağımlısı” Amerikalı bir annenin vakasını örnek olarak vermişlerdir. Çocukları annenin elinden alınmış ve kadın onları tehlikeye atmakla suçlanmıştır. Maalesef bu vaka aslında internet bağımlılığını kuvvetlendirmek açısından hiçbir şey sunmaz çünkü pek çok değişken bilinmiyor. Bu kişi belki de zaten hiçbir zaman iyi bir anne olmamıştır. Daha büyük olasılıkla yalnızlığa, depresyona ya da ruhsal bir rahatsızlığa internette vakit geçirerek tepki veriyordu.

İnternet bağımlılığının eleştirileri, internet bağımlılığının sebeplerinin daha önce var olan depresyon, dikkat dağınıklığı bozukluğu, anksiyete veya dürtü kontrol bozukluğu gibi diğer sağlık sorunlarının yanlış şekilde teşhisi olduğunu ifade eder. Dahası “internet bağımlılığı” zaten hatalı bir terim olabilir, çünkü kimse gerçekten internete “bağımlı” olamaz, kişi internet üzerinden patolojik ilişkiler ve aktivitelerle meşgul olabilir.

Bu önemsiz bir nokta gibi görünse de, ABD Kongresinde 2007 yılında bağımlılık ve hastalık üzerine çalışan iki devlet kurumunun isimlerinin değiştirilmesi için bir yasa geçmiştir. Öyle ki, bağımlılık terimi yakında, internet bağımlılığının terapatik tedavisi için sigorta şirketlerinden ödeme istenip istenmemesi gibi yasal sorunları davet edebilir.

Sonuçta en önemlisi, bazı güvenilir gruplar Amerikan Tıp Birliği, Amerika Psikiyatri Birliği ve Amerikan Bağımlılık Tıbbi Cemiyeti bütün bu davranışlarla bağımlılık hastalığı arasındaki ilişkiyi tamamıyla reddeder.

Belirtiler

Ne yazık ki, internet bağımlılığını ölçme girişimleri şimdiye kadar şaşırtıcı bir biçimde bilimsellik dışıdır. Bu alandaki ilk araştırmacılardan biri olan Dr. Stephanie Young, DSM-IV’ün kompulsif kumar oynama kriterlerini model olarak benimseyerek ve üzerlerinde gerekli değişiklikleri yaparak güvenilir olmayan bir metodoloji uygulamıştır. Bir diğer dokümandaysa “Eğer internet kullanımı modeliniz hayatınızı bir şekilde engel oluyorsa… bir sorununuz olabilir,” demiştir. Bu ifade, fazla genel ve problematiktir.

İnternet “hazzı”yla alkol ya da uyuşturucudan alınan keyfi ilişkilendirme çabasında olan internet ortamındaki bir diğer kaynaksa, internet hizmetleri kesildiğinde insanların yönlendirdiği kadar güçlü bir tepkiyi daha önce hiç görmediğini söylemiş olan bir kablo modem kurucusundan alıntı yapar. İnternet bağlantıları kesildiğinde, önemli bir internet “yoksunluğu” (televizyonla mukayese ederek) tanımlamıştır.

Ama bağımlılık bilgisi, internet kompülsiyonuyla karşılaştırıldığında, kablo modem kurucusunun betimsel yeteneğine dayandırılamaz.

İnternet, site ziyaretçilerinin internet bağımlısı tanısı koyma iddiasında olan birkaç “teste” ulaşabilmesini sağlar, ancak okuyucu bunları çok ciddiye almaması konusunda uyarılmalıdır. Sadece lisanslı bir doktor, terapist ya da sağlık uzmanının bir tanı koyma yetkisi vardır.

Tedavi

İnsanların, bir sorunları olduğunu bilmesi için tıp yayınlarında yayımlanan ölçütlere ihtiyacı yoktur. Bu nedenle bütün dünya, kompülsif internet kullanımıyla ilişkili bireysel ya da grup danışmanlığı arayışındadır. Bazı doktorlarsa ilaç şirketleriyle birlikte çalışarak hastaları antidepresanlarla tedavi etmeye başlamıştır.

Buna rağmen, internet davranışı ve bağımlılığı uzmanı olan Dr. John Grohol kendi sitesinde, tedavide dikkate alınacak hususları şu şekilde özetler: “Psikologlar kompülsif davranışlar ve tedavileri üzerine yıllardır çalışıyor, neredeyse her eğitimli ruh sağlığı uzmanı internette geçirdiğiniz zamanı yavaşça değiştirmeyi öğrenmenize yardımcı olabilir ve aşırı internet kullanımına katkıda bulunabilecek ya da neden olabilecek olan, hayatınızdaki sorunları ve endişeleri belirleyebilir. Herhangi bir uzmana ya da online destek grubuna gerek yoktur.”

Girişte internet bağımlılığının diğer isimleri internet kompülsiyonları, internet bağımlılığı bozukluğu, kompulsif sörf yapma, web bağımlılığıdır. Bu farklı isimler daha geniş bir sorun için bulgu niteliğinde olabilir: Şöyle ki; insan davranışlarındaki modellerin tanınması, neden belli bir şekilde davrandığımızın anlaşılmasında gerekli olurken, sözde internet bağımlılığı durumunda, savunucuları tarafında, bunun özelliklerini klinik olarak saptanmış bozukluklar ve bağımlılıklarla birebir eşleştirmek için bir uğraş olduğu açıktır.

Özellikle haberlerin çıkış yeri bulunduğunda, bunun yanıltıcı olduğu görülür. Tıbbi camia, bilimsel yöntem, diğer bakış açılarının yanı sıra meslektaş çalışmalarının değerlendirilmesi ve uygun yayınlarda yayımlanmasını da içeren katı bir protokol izler. Bu güne kadar internet bağımlılığı yeterli biçimde ele alınmamıştır.

Sonuçta, çeşitli ruh sağlığı sorunları ve kompulsif davranış bozuklukları üzerine karar verilmiş olsa da teknik açıdan, birilerinin bu davranışları tanımlamak için bir terim kullanıp kullanmamasına bakılmaksızın interneti içeren davranışsal ilişkilerin gerçek doğası üzerine henüz karara varılmamıştır.

Yaklaşık igokcek

Dikkatinize çekebilir

Âmâ Eden Hastalıklar

Âmâ Eden Hastalıklar

Göz sağlığını tehdit eden, sadece göz problemlerine yol açmayan bununla birlikte körlüğe niçin olan hastalıklar ...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

/*