Gökçek ŞifaSize Telefonunuz Kadar YakınızÜcretsiz Google Play'de
İNDİRX
Ev / Genel Bilgiler / Kadın kısırlığı ve tedavisi

Kadın kısırlığı ve tedavisi

1- TÜPLERLE – RAHİM KANALLARIYLA İLGİLİ PROBLEMLER

Rahmin iki yanına yer alan tüpler yumurta ve spermin buluşması ve spermin yumurtayı döllemesi için konut sahipliği yaparlar. Tüplerle ilgili problemler çocuğu olmayan kadınlarda %25-35 aralarında sorumlu bulunmaktadır. Tüp bebek uygulamalarından önce tüplerle ilgili bir problem saptandığında tek çözüm ameliyatla, tıkalı bulunan tüpün açılmasıydı. Ancak bu yöntemin başarısı sınırlıdır ve tüplerde ağır hasar olan vakalarda hamilelik az kalsın imkansızdır. Tüp bebek yönteminin uygulanmaya başlamasıyla bu yöntemden en çok yarar gören hastalar tüplerle ilgili problemi olan hastalar olmuştur. Halen eğer tüplerin içersinde sıvı birikimi yoksa kanal tıkanıklığına tabi kısırlık sorunlarında tüp bebek tedavisinde yüksek başarı söz konusudur.

Tüplerdeki hasar ve tıkanıklıklar geçirilmiş ve bütün çare edilememiş iltihabi hastalıklara, cinsel temasla bulaşan bazı mikroplara, tüberküloza, geçirilmiş yumurtalık kisti veya apandisit gibi ameliyatlara, endometriyozise emrindeki olabilir. Tüplerle ilgili bir rahatsızlık olup olmadığının en iyi araştırılma yöntemi histerosalpingografi denilen ilaçlı rahim filmidir. Bu yöntemle rahim içi ve tüpler görüntülenir; rahim içindeki düzensizlikler, tüplerin açık olup olmadığı yoklama edilebilir. Operasyon esnasında ara sıra sancı ve spazm sebebiyle fiilen açık olan bir tüp kapalıymış gibi manzara verebilir. Tüplerle ilgili problem saptanan hastalarda daha detaylı analiz yöntemi olan laparoskopi önerilebilir ya da ilk elden tedaviye geçilerek cerrahi yöntem ya da tüp bebek denemesi yapılabilir.

2- YUMURTLAMA KUSURLARI

Kadındaki Kısırlık nedenleri aralarında manâlı yer tutan bir problem de yumurtlama ile ilgili kusurlardır. Yumurtlama kusurları ya aracısız yumurtalıktan kaynaklanır veya yumurtalıkların çalışmasını aranjör beyindeki bir takım merkezler probleme neden olabilir. Tedavi de sorunun ne olduğunun saptanmasına dayanır. Gerçekte kısırlık sebepleri aralarında eğere başka ek sorun yoksa tedavisi en basit olan sorunun yumurtlama problemi olduğu kabul edilir ve çoğunlukla tüp bebek tedavisine lüzum kalmadan ilaç tedavisiyle üstesinden gelinebilir. Fakat ara sıra netice alınamayan vakalarda zorunlu olarak tüp bebek tedavisi uygulanmalıdır.

3- POLİKİSTİK OVER SENDROMU

Yumurtlama problemine niçin olan en yaygın hastalıktır. Daha fazla seyrek adet görme biçiminde ortaya meydana çıkan adet düzensizliği, ilaç kullanmadan adet görememe, kıllanma, kilo artışı gibi belirtileri vardır. Erkeklik hormonu olan testosteron artışı görülebilir. Ultrasonografide, yumurtalıklarda inci dizisi gibi fazla sayıda ufak kistler görülür.

Polikistik over sendromlu hastaların takriben yarısında şişmanlık da görülür. Bu hastalarda şeker metabolizmasında bozukluk, kalb-damar hastalıkları riskinde artma gibi uzun dönemli sağlık problemleri de görülebilir. böylece polikistik overli hastalar bir şikayetleri olmasa bile çare edilmeleri gerekir. Günümüzde bu hastaların tedavisinde Metformin gibi şeker metabolizmasını düzenleyen ilaçlardan da yararlanılmaya başlanmıştır. Metformin kullanımı hastanın kilo vermesini de kolaylaştırmaktadır. Keza bu ilacın kullanımından daha sonra, daha önce yumurtlaması olmayan kadınlarda kendiliğinden yumurtlama oluşabilir veya daha önce yumurtlama ilaçlarına cevap vermeyen hastalar bu ilaçlara cevap verir ayla gelebilirler.

Polikistik over sendromu olup, kilo fazlalığı olan hastalarda perhiz de hap kullanımı kadar önemlidir. Hastanın kilo vermesi böylece çok bozukluğun, giderken yumurtlamanın da düzelmesini sağlayabilir. Ancak kilo belirlemek söylemesi kolay olduğu kadar uygulaması da oldukça kuvvet olan bir tedavi şeklidir.

Hastalığın tedavisinde çocuk ricası olmayanlarda doğum yoklama hapları kullanılarak adetlerin düzene girmesi sağlanabilir. Çocuk isteği olan kadınlarda ise başlangıçta klomifen sitrat (Klomen, Gonaphen, Serophen), bu ilaca yanıt alınamayan hastalarda ise iğne şeklinde uygulanan gonadotrop hormonlar kullanılır. Bu ilaçlarla çoğul gebelik oluşma riski %30-50 kadardır.

İlaçlarla tedavi ile başarılı olunamayan hastalarda laparoskopi ile yumurtalıklara yapılacak koterizasyon işlemi de yumurtlamayı sağlayabilir. Bu çare birincil çare seçeneği olmayıp, fakat ilaçla tedaviye dayanıklı hastalarda düşünülmeli ve bu konuda tecrübeli kişilerce yapılmalıdır.
Polikistik overli, çocuk arzusu olan hastalarda son çare seçeneği ise tüp bebek yönteminin uygulanmasıdır.

4- HİPERPROLAKTİNEMİ SÜT HORMONU YÜKSEKLİĞİ

Prolaktin hormonu, süt salgılanmasından sorumluluk sahibi hormondur. Fazlalığı keza kadında, ayrıca erkekte kısırlığa neden olur.

Prolaktin salgılanması, gerginlik, çalışma, istek-tokluk, uyku gibi faktörlerden etkilenir. Hormon tahlilinden içten sonuç alabilmek için sabah, aç karnına analiz yapılmalıdır. Prolaktin tahlili yapılırken tiroid fonksiyonları da araştırılmalıdır. Tiroid bezi eksik çalışan hastalarda, bu bezi ikaz etmek için salgılanan TSH hormonu da prolaktin artışına niçin olabilir.

Prolaktin düzeyinin fazla yüksek olduğu hastalarda, bu hormonu salgılayan hipofiz bezinde bir ur olup olmadığı araştırılmalıdır.

Hiperprolaktineminin tedavisi ilaçlarla yapılır ve tedaviye genelde olumlu yanıt alınır.

5- ENDOMETRİYOZİS

Endometriyozis, rahim iç tabakası olan endometriyumun rahim açık havada, özellikle yumurtalıklar, karın iç zarı (periton) ve nadiren vücudun diğer bölgelerinde bulunmasıdır. Yumurtalılarda yer alan endometriyozis kistleri, içeriklerinin kahverengi ve koyu kıvamlı olmasından nedeniyle çikolata kistleri (endometiyoma) olarak da adlandırılır. Nasıl fakat adet görme dönemlerinde rahim iç zarı kanamayla dökülüyorsa, öteki bölgelerdeki odaklarda da adet dönemlerinde kanama ve buna ast olarak sızı gibi belirtiler ortaya çıkar.

Endometriyosisin en kayda değer belirtileri adet dönemlerinde sancı, cinsel temas esnasında ağrı ve hamile kalmakta güçlükle karşılaşılmasıdır. Endometriyoz doğurganlık çağındaki kadınlarda görülen bir hastalıktır. Bir Takım hastalarda hiçbir belirti olmamasına rağmen, yalnızca gebe kalamama sebebiyle yapılan tetkiklerde ortaya çıkmaktadır.

Endometriyozisin tedavisi esas olarak cerrahidir, ilaçlarla tedavi ama tezgâhtar olarak düşünülebilir. Günümüzde endometriyozisin cerrahi tedavisinde daha çok laparoskopi denilen görüntüleme sistemleri ile yapılan ameliyatlar tercih edilmektedir. Bu yöntemin avantajı hastanın ameliyat ardından daha ivedi iyileşip, ayağa kalkabilmesi ve karında daha az ameliyat izi kalmasıdır. İlaçlarla tedavide hastanın durumuna kadar ağrı için doğum teftiş hapları, hastalığın tekrarlamasını durdurmak için ameliyat sonrası dönemde aylık uygulanan iğne tedavileri düşünülebilir. Ameliyat sonrası 1 sene içinde gebelik elde edilemeyen hastalarda tüp bebek yöntemleri düşünülmelidir.

6- RAHİM YAPISI İLE İLGİLİ KISIRLIK NEDENLERİ

Doğuştan Olan gelen birtakım rahim ile ilgili şekil bozuklukları kısırlığa neden olabilir. Bunların yanına rahim içinde bulunan polip, myom gibi problemler, rahim ağzında yapışıklık, geçirilmiş infeksiyon veya kürtajlara emrindeki rahim içi yapışıklıkları de gebe kalmayı güçleştirebilir. Hamilelik için bu sorunların ortadan kaldırılması gerekir.

7- ANTİSPERM ANTİKORLAR
Spermlere aleyhinde oluşan bir takım maddeler gerek kadında, gerekse erkekte bulunabilir. Bu maddeler serumda veya rahim ağzında aranabilir.

Antisperm antikorlar spermle yumurtanın birleşmesini engelleyebilir, spermlerin hareketlerini güçleştirebilir ya da döllenen yumurtanın büyümesini bozabilirler. Günümüzde antisperm antikor araştırılması, bu işle ilgilenen cümbür cemaat kadar kabul edilmemekte ve uygulanmam aktadır.

Antisperm antikoru artı bulunanlarda ilk çare seçeneği aşılama olarak adlandırılan intrauterin inseminasyondur. Bu yöntemde, hazırlanan spermler rahim ağzını geçerek aracısız olarak rahim içine verilerek antisperm antikorların zararlı etkilerinden korunmaları sağlanmaktadır. Bu yöntemle sonuç alınamayan vakalarda ise tüp bebek ve mikroinjeksiyon düşünülmelidir.

Yaklaşık

Dikkatinize çekebilir

Adale ağrılarında dikkat edilmeli..

Adale ağrılarında dikkat edilmeli..

Kas ağrılarında dikkat edilmeli.. KAS AĞRILARI: Kas ağrılarından sızlanan kişiler genelde önce tesadüfen sancı kesiciler ...

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

/*